SKP update; het matchen van de rijenkarpers

Vandaag een kort verslag over het herkomst van de spiegelkarpers die ik de afgelopen weken ving. Joris Weitjens was erg snel met het matchen van de rijenkarpers en natuurlijk deel ik de informatie die ik van hem kreeg graag met u.

Rijenkarper 1

Rijenkarper 1 ving ik vorige week op de Vecht.

 

Het is meteen duidelijk dat deze vis behoort tot de succesvolle lichting van karpers die is uitgezet in 2001. In dat jaar zijn dit soort vissen uitgezet door de Amsterdamse hengelsportvereniging (AHV), door de AWHB van Weesp, maar ook bijvoorbeeld door de AUHV in Utrecht. In de archieven van Amsterdam en Weesp is de vis helaas niet terug te vinden. De vissen van Utrecht (300 stuks) zijn destijds niet gefotografeerd. Het zou goed kunnen zijn dat de vis dus daar vandaan komt. Helaas geen match dus.

Rijenkarper 2

Rijenkarper 2 ving ik afgelopen weekend op het IJmeer bij Muiden. Deze vis had Joris binnen een dag gevonden. Hieronder de foto van mij en daarin de “plank foto” die is gemaakt toen de vis werd uitgezet. Bij uitzetten was de vis 38 centimeter en 900 gram. De vis is destijds uitgezet op de Naardertrekvaart. Tussendoor is deze karper nog eens gevangen in Juni 2014, dus exact drie jaar geleden. Dat was ook op de Naardertrekvaart, de vis woog toen 10,5 kg. Ik ving de vis afgelopen vrijdag op 11,3 kg, hij is dus nog een beetje gegroeid. Hehe, al dat voeren heeft echt wel nut. Verder is de vis dus verhuisd naar  “buiten”, het IJmeer op.

matchen van de rijenkarpers

Rijenkarper 2 met de plank foto

Rijenkarper 3

Ook de derde rijenkarper, de laatste vis van afgelopen vrijdag op het IJmeer was snel gevonden. Deze vis is in 2001 uitgezet op de Muidertrekvaart bij de kruitfabriek. Hieronder de foto van mij met daarin de plank foto. Bij uitzetten was de vis 42 centimeter en 1500 gram.

matchen van de rijenkarpers

Rijenkarper 3 met de plank foto

De lichting van 2001 had bij uitzetten wat last van vinrot, een bacteriële infectie die leidt tot misvormde vinnen en/of staarten. Dit verklaart het gaatje in de staart. Ook deze vis is 1 keer eerder gemeld namelijk in Juli 2013. De vis is toen ook gevangen op het IJmeer bij Muiden en woog destijds 8,2 kg. Bij mijn vangst afgelopen weekend was de vis 9,5 kg. Deze vis lijkt dus behoorlijk honkvast en is ook nog een klein beetje gegroeid.

De andere drie spiegelkarpers zijn helaas een stuk lastiger te matchen. Mochten deze ook gevonden worden dan laat ik het u weten. 

Tot later!