SKP update: Vecht spiegelkarper

Hallo beste website bezoekers. Onlangs, op vrijdag 7 April, ving ik mijn 10de karper van dit jaar en de eerste spiegelkarper van boezemwater. Tenminste sinds ik mijn vangsten op deze website bijhoud. Deze spiegelkarper was ook meteen mijn mooiste vangst tot nu toe. Een link naar het verslag van de vangst vindt u hier. Ik heb deze spiegelkarper uiteraard gemeld bij de deskundigen en beloofde u op de hoogte te houden van de uitkomst van hun onderzoek. Dat doe ik bij deze.

Joris Weitjens en Tim Pelsma hebben respectievelijk de archieven van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) en van de Algemene Weesper Hengelaars Bond (AWHB) doorgespit en zijn tot de conclusie gekomen dat mijn vis daar niet in voorkomt. Mijn vis is dus niet door hen uitgezet. Joris Weitjens schat mijn vis van begin jaren 90. Waarschijnlijk zo’n 25 jaar oud dus!

Mijn spiegelkarper

Hij zegt dat de vis waarschijnlijk dus al is uitgezet voordat de spiegelkarperprojecten alle uitgezette vissen op de foto vastlegden. Hij stuurde ook wat foto’s mee van karpers met hetzelfde type beschubbing. Eén van die karpers met de naam “de lange” is beschreven in het volgende verhaal op de BVK website (klik hier voor het verhaal). Dit gaat om een karper die in de vroege jaren ’90 is uitgezet in een vijver in Amsterdam en die later uit de overvolle vijver is vrijgelaten in het open water rondom Amsterdam. Hieronder ziet u de foto die Joris meestuurde van de kleine vis toen deze werd overgezet en de vangst door hemzelf jaren later.

Joris Weitjens met “de lange”

Mijn spiegelkarper:

Mijn vis kan volgens de heren elders in Nederland op een afgesloten water uitgezet zijn in een periode waarin uitgezette vissen nog niet werden gefotografeerd. Via diverse sluisjes kan zo’n vis dan op het boezemwater terecht komen. Het kan ook zijn dat de vis ontsnapt is uit een viskwekerij. Ook dat gebeurde wel eens. Destijds werden er bijvoorbeeld spiegelkarpers gekweekt in het IJsselmeer bij de Flevocentrale en daar zijn regelmatig vissen uit de netten ontsnapt. 

Mijn vis is dus niet herkend van eerdere uitzettingen of vangsten en dat maakt het voor mij helemaal speciaal. Mocht er nog wel ergens een foto van deze vis opduiken waaruit blijkt dat de vis toch eerder gevangen is dan laten de heren mij dat weten. En ik u.

Goed, u bent nu weer helemaal op de hoogte. Later deze week zal ik weer een poging op de Vecht wagen. Wie weet komt er weer zo’n mooie spiegel voorbij. Ook daarover zal ik u uiteraard op de hoogte houden.

Tot dan!